สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง

Chumchonbanthung Schoolข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ หัวข้อ
2021-11-25 พิธีถวายราชสุดดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2564
2021-11-04 นิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
2021-10-06 ตรวจประเมินโครงการแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี พ.ศ.2564
2021-09-23 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเนื่องจากโรงเรียนประสบภัยน้ำท่วม
2021-09-21 การพัฒนาศักยภาพด้านการประชาสัมพันธ์ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
2021-09-13 จ่ายเงินลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองในสถานศึกษา
2021-09-11 การประเมินเพื่อคัดเลือกโครงการแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทสถานศึกษา ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง จำกัด

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง

  • Chumchonbanthung School
    137 หมู่ 12 ถนนสมัยนิลดำริ ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง 52170
    โทรศัพท์: 054-296473
    E-MAIL: btschool500479@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564, โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง