สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง

Chumchonbanthung SchoolO5 - ข้อมูลการติดต่อ

คุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (​Integrity and Transparency Assessment: ITA)


โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 2
137 หมู่ที่ 12 ถนนสมัยนิลดำริ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 52170
โทรศัพท์ 054 -296473
E-MAIL  btschool500479@gmail.com
WEBSITE www.btschool.ac.th และ www.bt.lpg2.go.th
Facebook   โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
แผนที่ตั้งสถานศึกษา
 
 

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง

 • Chumchonbanthung School
  137 หมู่ 12 ถนนสมัยนิลดำริ ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง 52170
  โทรศัพท์: 054-296473
  E-MAIL: btschool500479@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564, โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง