สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง

Chumchonbanthung SchoolO2 - ข้อมูลผู้บริหาร

คุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (​Integrity and Transparency Assessment: ITA)


โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง
ชื่อ - นามสกุล นายอภิรมย์ เจียมกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะ ชำนาญการ
โทรศัพท์ 054-296473  อีเมล์ apirom.2810@gmail.com
สถานที่ติดต่อ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง  137  หมู่  12 บ้านทุ่งรวงทอง ถนนสมัยนิลดำริ ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์  52170
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ - นามสกุล (ว่าง)      ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน    วิทยฐานะ   
 
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง
 
 
 
ชื่อ - นามสกุล นายอภิรมย์ เจียมกุล
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการ
โทรศัพท์ ๐๕๔- ๒๙๖๔๗๓
อีเมล์ apirom.2810@gmail.com
สถานที่ติดต่อ 
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง  ๑๓๗  หมู่  ๑๒
ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ
จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์  ๕๒๑๗๐
 
 
 
 
 
ชื่อ - นามสกุล นายสถิตย์  ศรีรุวัฒน์
ตำแหน่ง ครู 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
โทรศัพท์ 054-296473
อีเมล์ -
สถานที่ติดต่อ 
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง  ๑๓๗  หมู่  ๑๒
ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ
จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์  ๕๒๑๗๐
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ - นามสกุล นางรุ่งฟ้า  ชัยเมืองมา
ตำแหน่ง ครู 
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 054-296473
อีเมล์ -
สถานที่ติดต่อ 
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง  ๑๓๗  หมู่  ๑๒
ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ
จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์  ๕๒๑๗๐
 
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ - นามสกุล นายปภณ  ตั้งประเสริฐ
ตำแหน่ง ครู 
วิทยฐานะ -
โทรศัพท์ 054-296473
อีเมล์ -
สถานที่ติดต่อ 
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง  ๑๓๗  หมู่  ๑๒
ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ
จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์  ๕๒๑๗๐

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง

  • Chumchonbanthung School
    137 หมู่ 12 ถนนสมัยนิลดำริ ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง 52170
    โทรศัพท์: 054-296473
    E-MAIL: btschool500479@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564, โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง