สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง

Chumchonbanthung School

ร้อยตรีชูเชิด ด่านอินถา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พระครูคามเขตพิทักษ์   กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายสินชัย เทพสิงห์      กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายเฉลิมวุฒิ ยะชะระ     กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายสรนันท์ ด่านอินถา    กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายพลชนะ รังใจ           กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายวิเชียร  น้อยพยัคฆ์    กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางรุ่งฟ้า   ชัยเมืองมา      กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง กรรมการและเลขานุการ
 

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง

  • Chumchonbanthung School
    137 หมู่ 12 ถนนสมัยนิลดำริ ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง 52170
    โทรศัพท์: 054-296473
    E-MAIL: btschool500479@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564, โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง