สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง

Chumchonbanthung Schoolคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ร้อยตรีชูเชิด ด่านอินถา     ประธานกรรมการสถานศึกษา

พระครูคามเขตพิทักษ์      กรรมการสถานศึกษา

นายสรนันท์  ด่านอินถา    กรรมการสถานศึกษา

นายสินชัย    เทพสิงห์    กรรมการสถานศึกษา

นายเฉลิมวุฒิ   ยะชะระ    กรรมการสถานศึกษา

นายพลชนะ    รังใจ      กรรมการสถานศึกษา

นายวิเชียร   น้อยพยัคฆ์    กรรมการสถานศึกษา

นางรุ่งฟ้า    ชัยเมืองมา    กรรมการสถานศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง      กรรมการและเลขานุการ


โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง

  • Chumchonbanthung School
    137 หมู่ 12 ถนนสมัยนิลดำริ ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง 52170
    โทรศัพท์: 054-296473
    E-MAIL: btschool500479@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564, โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง